Neurologické oddelenia nemocníc

Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína, ...

Vojenská nemocnice Brno

Provoz neurologického oddělení. Zajišťujeme předoperační a pooperační péči.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Klinika dětské neurologie - Fakultní nemocnice Brno

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění. Působíme v redakčních radách odborných časopisů.

Neurologické oddělení I. - Nemocnice Vyškov

Provozujeme neurologické oddělení. Oddělení disponuje 45 lůžky. Poskytujeme komplexní léčebnou a diagnostickou péči v oboru neurologie se speciálním zaměřením na cévních mozkové příhody. Zajišťujeme léčbu mozkového infarktu metodou fibrinolýzy a ošetřování ...

Neurologie - lůžková část - Orlickoústecká nemocnice

Lůžka jsou určena především k provádění infuzní terapie z neurologických indikací, lze aplikovat infuzní terapii i po domluvě z indikací jiných specialistů (např. ORL, ortopedie, rehabilitačních lékařů). Také tyto lůžka slouží k provádění ambulantních ...

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Neurologie

Zabýváme se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy, periferní nervové soustavy a kosterních svalů.

Neurologické oddělení

Provozujeme neurologické oddělení. Poskytuje základní léčebnou a preventivní péči. Léčíme také dispenzarizace záchvatových onemocnění.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)