Pobytové sociálne služby

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Stredisko sociálnych služieb | Banská Bystrica

Stredisko sociálnych služieb Stredisko sociálnych služieb patrí do siete zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta/stredisko-socialnych-sluzieb/

Zariadenia sociálnych služieb / sociálna pomoc | Banská Bystrica

Ambulantné sociálne služby: ... Pobytové služby: obnovená služba v zariadení opatrovateľskej služby v Stredisku sociálnych služieb na ul. Robotníckej, v KOMUCE Krivánska ... Správca webového sídla: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica, ...

www.banskabystrica.sk/informacie-ku-koronavirusu/zariadenia-socialnych-sluzieb/

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Banská Bystrica

O posúdenie odkázanosti žiada občan mesta Banská Bystrica v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/, denný stacionár, zariadenie pre seniorov V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ...

www.banskabystrica.sk/agendy/posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu/

Sociálne služby poskytované mestom | Banská Bystrica

Sociálne služby poskytované mestom. Prepravná služba KOMUCE. Stravovanie pre dôchodcov KOMUCE. Opatrovateľská služba KOMUCE. Požičiavanie kompenzačných pomôcok. Rehabilitačné služby KOMUCE. Rehabilitačné služby Jeseň. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb.

www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/socialne-sluzby-poskytovane-mestom/

Koľko penzisti zaplatia za domovy dôchodcov - Užitočná pravda

Banská Bystrica. Pobytové zariadenie pre seniorov Mesto zvýšilo úhrady za sociálne služby v máji 2010, pripravuje zmenu cien od augusta 2011 Zariadenia majú jednolôžkové bytové jednotky – od 63,30 do 138,90 eura/mesiac, od augusta 2011 – od 69,30 do 138,90 eura/mesiac Celodenné stravovanie – 3,15 eura denne (od 1. 8.

uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/24175-kolko-penzisti-zaplatia-za-domovy-dochodcov/

Komunitné centrum, Sociálne služby v Banskobystrickom ... - e-VÚC

Sociálne služby (747) Evidencia žiadateľov - poradovníky Poskytovatelia sociálnych služieb Komunitné centrum §24d zákona 448/2008. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. ... Banská Bystrica Nádej deťom, Tatranská 6557 neurčitý čas | ambulantná . Komunitné centrum ...

www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji/komunitne-centrum.html

Mesto Banská Bystrica, 9.mája 5965, Zariadenie pre seniorov, Sociálne ...

Sociálne služby (749) Evidencia žiadateľov - poradovníky Poskytovatelia sociálnych služieb Mesto Banská Bystrica, 9.mája 5965 ... Stredisko sociálnych služieb, 9.mája 5965/74, 97401 Banská Bystrica: Telefón: +421 484330777 (klientske centrum) +421 484155171 (PhDr. Danka Murgašová) Email: danka.murgasova@banskabystrica.sk (PhDr ...

www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji/zariadenie-pre-seniorov/mesto-banska-bystrica-9.maja-5965.html

Domovy sociálnych služieb v Banskej Bystrici (12 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Banskobystrický kraj Domovy sociálnych služieb - Banská Bystrica. 1 - 12 z celkom 12 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . DOM Božieho milosrdenstva, n.o. ... Sociálne služby rodinného typu pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Lazovná 23 , 974 01 Banská Bystrica Kontakty.

www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/banska-bystrica/

Sociálne služby - Banská Bystrica

Nocľaháreň Večierka. Sociálne stredisko SČK nocľaháreň „Večierka“ tvorí prvý stupeň trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi (mesto Banská Bystrica) realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici. Večierka predstavuje prvý záchytný bod pre klientov bez domova, ktorí: – sa náhle a nečakane ...

redcross.sk/banska-bystrica/socialne-sluzby/

Zariadenie pre seniorov Jeseň | Banská Bystrica

Zariadenie pre seniorov JESEŇ je zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity. Je osobitnou organizačnou jednotkou mesta. Do prevádzky bol daný v decembri 1997. Počas existencie tohto zariadenia boli poskytované služby prispôsobované potrebám obyvateľov a verejnosti. V súčasnosti je Zariadenie pre seniorov JESEŇ akýmsi ,,centrom sociálnych služieb“, v ktorom sa ...

www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta/zariadenie-pre-seniorov-jesen/

Sociálne služby dlhodobej starostlivosti | Banská Bystrica

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti je zameraná na riešenie sociálnej aj hmotnej núdze prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb i v teréne (domácnostiach). Sociálne služby sú poskytované starším občanom v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutým občanom (ZPO).

www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/socialne-sluzby-dlhodobej-starostlivosti/

Domovy sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica (10) Banská Štiavnica (3) Brezno (9) Detva (6) Krupina (5) Lučenec (7) Poltár (3) ... Sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia. www.dssslatinka.sk Dolná Slatinka 271 , 98401 Lučenec Kontakty.

www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/banskobystricky-kraj/

Evidencia žiadateľov o poskytovanie a ... - Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby fyzickej osobe, na ktorá je odkázaná podľa jej potrieb a výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Poskytovaním sociálnej služby ...

www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/evidencia-ziadatelov-o-poskytovanie-a-zabezpecenie-socialnej-sluzby/

Banská Bystrica

MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica Účinnosť od: dňom vyhlásenia 5.4.2022 ZD 07/2022 1 z 24 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica Návrh VZN zverejnený: dňa 16.3.2022

cdn.banskabystrica.sk/2022/04/VZN-c.-6-2022.pdf

Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6614 - e-VÚC

e-VÚC » Banskobystrický samosprávny kraj » Sociálna pomoc » Sociálne služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji » Zariadenie pre seniorov » Mesto Banská Bystrica, Krivánska ... KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6614/26, 97411 Banská Bystrica: Email: kornelia.balogova@banskabystrica.sk. Telefón: 0915489610 (PhDr. Kornélia ...

www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji/zariadenie-pre-seniorov/mesto-banska-bystrica-krivanska-6614.html

Banská Bystrica - Sociálna poisťovňa

0906 175 552. 02 3247 5552. Odbor poistného (SZČO, DPO, poistenci štátu) 0906 175 581. 02 3247 5581. Register SZČO, DPO, poistenci štátu. 0906 175 626. 02 3247 5626. 0906 175 678.

socpoist.sk/pobocka/banska-bystrica

Návrh VZN zverejnený : 16.11. 2015 Lehota na ... - Banská Bystrica

MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica Platnosť od: 01. 02. 2016 ZD 21/2015 1 z 30 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA

cdn.banskabystrica.sk/2018/11/vzn_c._13_-_2015.pdf

Banská Bystrica – Wikipedie

Banská Bystrica (maďarsky Besztercebánya, německy Neusohl, česky též Báňská Bystřice či Banská Bystřice) je krajské a okresní město na Slovensku ve Slovenském rudohoří na řece Hron, 165 km severovýchodně od Bratislavy, sídlo banskobystrické diecéze a Univerzity Mateja Bela.Žije zde přibližně 76 tisíc obyvatel a bylo tak šestým největším slovenským městem.

cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica

Nové zariadenie sociálnych služieb v Prešove prijíma klientov - SME

Banská Bystrica Kysuce Liptov Novohrad Orava Považská Bystrica Prievidza Turiec Zvolen Žiar Žilina. Východ Korzár Košice Prešov Spi ... Po úpravách začalo zariadenie od 1.12.2020 poskytovať pobytové sociálne služby, ktoré sú šité na mieru potrieb klienta.

tlacovespravy.sme.sk/c/22558610/nove-zariadenie-socialnych-sluzieb-v-presove-prijima-klientov.html