Školy a výchovné inštitúcie

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica - EduPage

Spojená škola, Školská 7, 97401 Banská Bystrica. vyhlasuje. 2. kolo prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka dňa. 20. jún 2023. pre nasledovné odbory: SOŠ automobilová, Školská 7,BB. Odbor Voľné miesta. 2432H puškár 5.

spojenaskolabb.edupage.org/

Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica - EduPage

Dňa 23.5.2023 sa naši žiaci zúčastnili na Olympijskom festivale detí Mesta Banská Bystrica 2023. Žiaci reprezentovali našu školu vo futbale, vybíjanej, florbale a tiež v atletických disciplínach. Florbalisti získali 3.miesto. Futbalisti – nepostúpili zo skupiny. Vybíjaná – nepostúpili zo skupiny.

zsspojova.edupage.org/

Domov - Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola informačných technológií. Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica. Študijné oddelenie: 048/4341 222. E-mail: studijna.referentka@sos-it.sk. IČO: 17055431. Nájdete nás Google Mapa. Hlavné kontakty. Vedenie školy. Študijné oddelenie.

sos-it.sk/

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Banská Bystrica Škola Škola. Aktuálne informácie; O škole O škole . História školy; Priestory školy; ... Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica Telefón: +421 48 472 43 11 Mobil: +421 918 493 028 E-mail: skola@szsbb.eu IČO: 00607053 DIČ: 2021125579

www.szsbb.eu/

Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica - EduPage

Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica. info@narniabb.sk. 048 381 10 27. Okružná 2 97404 Banská Bystrica Slovakia. číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno ...

narniabb.edupage.org/

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica - EduPage

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica. riaditel@zsmosbb.sk +421 048 423 18 34 + 421 903 657 550. www.zsmoskovska.edupage.org. Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica Slovakia. Prihlásenie; Prihlasovacie meno: Heslo: Neviem prihlasovacie meno alebo heslo;

zsmoskovska.edupage.org/

Jazyková škola Universa - Banská Bystrica

Jazyková škola Universa Naša ponuka kurzov. ... +421 950 395 973 assistant@universa.sk Lazovná 11, Banská Bystrica English speaking: +421 911 786 237 Deutschsprachig: Sociálne siete. Bezpečný nákup Podporujeme. Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Platby a objednávky.

www.universa.sk/

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

www.umb.sk/

Základná škola, Pieninská 27 - EduPage

Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica. Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie. Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica. Novinky; O škole. ... Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica 974 11 Banská Bystrica Slovakia +421 48 417 53 73 sjpieninska@centrum.sk. 35677732.

zspieninskabb.edupage.org/

Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica; Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie. Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica. Hlavná stránka; Novinky; O škole; ... mestom Banská Bystrica a ZAaRES-om sme pripravili ligu pre deti, ktorá odštartuje 21. februára a my SZŠ Dráčik budeme jej aktérmi.

dracikszs.edupage.org/

Špeciálna základná škola - EduPage

Špeciálna základná škola Banská Bystrica; Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie. Špeciálna základná škola Banská Bystrica. Hlavná stránka; Kontakt; O škole; Novinky; Kalendár; Učitelia; ... 974 11 Banská Bystrica 97411 97411, Banská Bystrica Slovakia. IČO 00 354 252. DIČ 202 155 70 32. specialnaskola@gmail.com. specialnaskola ...

specialnaskolabb.edupage.org/

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica - EduPage

5. 2023. Kremnička, Kremnička, znelo Tipsportarénou 24. apríla 2023 počas tradičného priateľského hokejového zápasu medzi našou Spojenou školou a Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša. Našim chlapcom sa síce nepodarilo obhájiť víťazstvo z posledného ročníka derby, ale prehrali so cťou 6:9.

stavebnabb.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica. skola@szsbb.eu. ... Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica Slovakia. 00607053. 2021125579. Prihlásenie; Prihlasovacie meno: Heslo: Neviem prihlasovacie meno alebo heslo; Bezbariérová verzia +-Powered by ...

szsbb.edupage.org/

Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, 974 01 ...

Spojená škola, Školská 7, 97401 Banská Bystrica . vyhlasuje . 2. kolo prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka dňa ... 974 01 Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica Slovakia. 37956108. sosakcienovinky@gmail.com. Novinky. Úspešné v Stredoškolskej odbornej činnosti;

sos-podnikaniebb.edupage.org/

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica - EduPage

Deň predmetov - zázraky prírody. 28. 5. 2023. Dňa 30. mája 2023 bude na našej škole „Deň predmetov“. Srdečne pozývame žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci ôsmeho ročníka priblížia, tretiakom a štvrtákom, predmety, s ktorými sa stretnú na 2. stupni a vďaka ktorým sa v prírode dejú zázraky.

zsgolianova.edupage.org/

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica - EduPage

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica. skola@zssitnianska.sk. spravca@zssitnianska.sk +421 915 498 474 048/4170686. Sitnianska 32 97411 BANSKÁ BYSTRICA zssitbb.edupage.org Slovakia. Prihlásenie; Prihlasovacie meno: Heslo: Neviem prihlasovacie meno alebo heslo;

zssitbb.edupage.org/

Školy - základné - Banská Bystrica — Zoznam.sk

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica Nám. Š. Moyzesa 23, 97401 Banská Bystrica. Informácie o učiteľoch, žiakoch, rozvrhoch, jedálnom lístku, aktivitách školy.

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne/Banska-Bystrica.html

Banská Bystrica – Wikipedie

Banská Bystrica (maďarsky Besztercebánya, německy Neusohl, česky též Báňská Bystřice či Banská Bystřice) je krajské a okresní město na Slovensku ve Slovenském rudohoří na řece Hron, 165 km severovýchodně od Bratislavy, sídlo banskobystrické diecéze a Univerzity Mateja Bela.Žije zde přibližně 76 tisíc obyvatel a bylo tak šestým největším slovenským městem.

cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

618 (k 1. 5. 2023) Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je stredná škola v Banskej Bystrici s dlhoročnou tradíciou. V Banskej Bystrici a jej okolí je tiež známa ako Murgaška. Žiakov pripravuje v štvorročnom vzdelávacom programe na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, hlavne v oblasti ...

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_priemyseln%C3%A1_%C5%A1kola_Jozefa_Murga%C5%A1a,_Bansk%C3%A1_Bystrica

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Banská Bystrica Škola Škola. Aktuálne informácie; O škole O škole . História školy; Priestory školy; ... Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica Telefón: +421 48 472 43 11 Mobil: +421 918 493 028 E-mail: skola@szsbb.eu IČO: 00607053 DIČ: 2021125579

www.szsbb.eu/