Náboženské organizácie • okr. Banská Bystrica a okolie

Kresťanské spoločenstvo Vinica

Božie kráľovstvo je v tomto kresťanskom spoločenstve mocne manifestované skrze meno Ježiš. Dorastanie nôh, uzdravenia z rakoviny, z chronických bolestí, proroctvá - všetko cez Dary Ducha Svätého.

Banská Bystrica

Kresťanské združenie Jas

Združenie pre katolícku evanjelizáciu a obnovu v Duchu Svätom, vydávanie náboženskej literatúry.

21 kmZvolen, J.C.Hronského 17

Inštitút Communio, n. o.

Organizovanie aktivít pre deti, mládež a dospelých na rozvoj vzdelávania - kurzy, prednášky, besedy, obnova duchovných hodnôt, vydávanie publikácií.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Římskokatolická farnost Jablunkov

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, pravidelných sbírek, farních dnů a duchovních setkání.

Čoskoro otvára (v 08:00)

Sbor Církve adventistů sedmého dne Jablunkov - Návsí

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme charitativní činnost a nabízíme osvětové i vzdělávací programy.

Jablunkovský seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Provozujeme společenství sboru Slezské církve evangelické. Pořádáme kázání. Vedeme pěvecký sbor.

98 kmČeská republika Návsí 48

Římskokatolická farnost Metylovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

104 kmČeská republika Bystřice 1387

Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec - Oldřichovice

Sbor pořádá pravidelné i mimořádné bohoslužby a duchovní setkání. Založen v roce 1912. Bohoslužby se konají pravidelně každou sobotu dopoledne. V letních měsících v odpoledních hodinách probíhají setkávání a posezení. Sbor se podílí na organizaci křesťanského …

Římskokatolická farnost Vendryně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

108 kmČeská republika Vendryně 21

Sbor Církve bratrské v Třinci - Lyžbice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Slezská diakonie - Tabita

Slezská diakonie - Tabita

Poskytujeme individuální pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením či chronickým onemocněním při péči o vlastní osobu. Nabízíme pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání a při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

Sbor Církve bratrské v Hrádku

Sbor Církve bratrské v Hrádku

Jsme společenství, které věří v Ježíše Krista, miluje Boha a lidi. Sbor je spravován kazatelem a staršovstvem. Svoji službou i osobním příkladem povzbuzujeme sebe a ostatní k osobní křesťanské víře, věrnosti Božímu Slovu, k životu naplněnému láskou k Bohu …